สถิติทรัพยากรสารสนเทศ แยกตามคอลเล็คชั่น

ทรัยากรสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทางด้าน สถิติทรัพยากรสารสนเทศ แยกตามคอลเล็คชั่น ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักหอสมุดมหาวิทยลัย ขอนแก่น สาขาห้องสมุด : Central Library
รวมทั้งหมด : 65 รายการ

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source สถิติทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง แยกตามคอลเล็คชั่น.xlsx
Author สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Maintainer สุธิดา ตรีกรึง
Last Updated March 10, 2020, 07:29 (UTC)
Created March 5, 2020, 14:09 (UTC)
ข้อมูลทางด้านสถิติ