จำนวนทรัพยากรทั้งหมดของสำนักหอสมุด แยกตามประเภททรัพยากรและภาษา

เป็นจำนวนทรัพยากรทั้งหมดของสำนักหอสมุด แยกตามประเภททรัพยากรและภาษา เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกต่อการค้นคว้าตามประเภททรัพยากรทางด้านต่าง ๆ เช่นภาษาที่มีมีหลากหลายภาษาแยกตามประเภทเพื่อให้มีความเรียบร้อยและสะดวกต่อการให้บริการ การนำไปใช้สามารถนำไปใช้ในการศึกษา การนำไปอ้างอิง หรือการนำไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ สถิติจำนวนทรัพยากร แยกตาม Itemclass และภาษา สาขาห้องสมุด Central Library

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source จำนวนทรัพยากรทั้งหมดของสำนักหอสมุด แยกตามประเภททรัพยากรและภาษา.xlsx
Author สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Maintainer สุธิดา ตรีกรึง
Last Updated March 11, 2020, 02:40 (UTC)
Created March 5, 2020, 13:02 (UTC)
แยกตามประเภททรัพยากรและภาษา
ข้อมูลทางด้านสถิติ