จำนวนทรัพยากรทั้งหมดของสำนักหอสมุด ...

URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yG4S7usnL-3XyueyfRI9vtNXRuOZy1bq/edit#gid=1711106648

สถิติจำนวนทรัพยากร แยกตาม Itemclass และภาษา

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Data last updated March 5, 2020
Metadata last updated March 5, 2020
Created March 5, 2020
Format application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
License Other (Attribution)
createdover 1 year ago
formatXLSX
has viewsTrue
idc020d5e6-c9c8-47b2-a915-1d1e63b96525
last modifiedover 1 year ago
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
package id911fad62-182f-45b2-8aae-ad3c058ad549
revision idd1962047-5c89-4474-aa90-c80b5cf28a91
size5 KiB
stateactive